• Facebook
  • Instagram

“У циљу подстицаја развојa локалног предузетништва, током каравана Изађи ми на теглу у сарадњи са шест општина у Србији, представићемо едукативни центар са циљем едукације полазника за покретање сопствене производње кроз серију предавања која обухватају различите теме као што су: квалитет сировина, предузетништво, продајне вештине, извори финансирања, израда пројеката, финансије и друго. Успостављање едукативног центра пратиће реализацију саме манифестације, односно одржаће се од средине септембра до средине октобра 2019. године у шест општина у Србији. За панелисте биће одабрани врхунски стручњаци из економије, технологије производње, контроле квалитета, продаје као и стручњаци за израду пројеката.”

Општине у којима ће се одржати едукативни центри у 2019. години су:

Кањижа – 15.09.2019.

 

Зајечар – 21.09.2019.

 

Димитровград – 22.09.2019.

 

Владичин Хан – 01.10.2019.

 

Бела Паланка – 02.10.2019.

 

Куршумлија – 03.10.2019.

11:15 Окупљање учесника

11:25 Свечано отварање Едукативног центра

11:30 Први панел – тема „предузетништво и изазови које носи“

12:00 Дискусија

12:15 Други панел – тема „извори финансирања“

12:45 Дискусија

13:00 Пауза за ручак

14:15 Трећи панел – тема „израда пројекта“

14:45 Дискусија

15:00 Четврти панел – тема „технологија производње и контрола квалитета“

15:30 Дискусија

15:45 Пети панел – тема „продајне вештине“

16:15 Дискусија

16:30 Свечано затварање едукативног центра и додела диплома

КОНТАКТ ЗА ПРИЈАВУ:

Љиљана Вукотић 063 410 920

Мејл адреса: ljiljana.vukotic@pde.rs